22. 10. 2019  11:37 Sergej
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

RAUČINA, M. -- ZÁVODNÝ, Ľ. Dream Tower, Praha, Nové Butovice. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Dream Tower, Praha, Nové Butovice
Anglický název: Dream Tower, Praha, Nové Butovice - eng
Český název:
Autor: Ing. arch. Matej Raučina
Ing. arch. Ľubomír Závodný
Pracoviště: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Umelecký bulvár, artistic boulevard, hybrid function, high-rise object, hybridná funkcia, Výšková budova
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Matej Raučina
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)