23. 9. 2019  8:51 Zdenka
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RAUČINA, M. -- ZÁVODNÝ, Ľ. Dream Tower, Praha, Nové Butovice. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Dream Tower, Praha, Nové Butovice
Anglický názov: Dream Tower, Praha, Nové Butovice - eng
Český názov:
Autor: Ing. arch. Matej Raučina
Ing. arch. Ľubomír Závodný
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Umelecký bulvár, artistic boulevard, hybrid function, high-rise object, hybridná funkcia, Výšková budova
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Matej Raučina
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)