19. 9. 2019  22:59 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VRÁBLOVÁ, N. -- VOJTEKOVÁ, E. Polyfunkčný dom v Crescenzago, Miláno. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Polyfunkčný dom v Crescenzago, Miláno
Anglický názov: Multipurpose Building in Crescenzago, Milan
Český názov:
Autor: Ing. arch. Nicolette Vráblová
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Metro station, Poly-functional object, Bývanie, Zastávka metra, Residency, Obchodná pasáž, Polyfunkčný objekt, Business passage
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Nicolette Vráblová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)