16. 10. 2019  13:00 Vladimíra
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NEMES, A. -- UHRÍK, M. Reagujúca architektúra. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Reagujúca architektúra
Anglický názov: Architecture that Reacts
Český názov:
Autor: Ing. arch. Adam Nemes
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: vector field, 3D fog projection, vektorové pole, augmentovaná realita, ephemeral architecture, Interactive exposition, efemérna architektúra, augmented reality, Interaktívna expozícia, hmlový 3D hologram
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Adam Nemes
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)