15. 9. 2019  18:01 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SCHEIBENREIFOVÁ, S. -- PETELEN, I. Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum, Leopoldov, interiér. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum, Leopoldov, interiér
Anglický názov: Reconstruction of the cinema to the cultural center, Leopoldov, interior
Český názov:
Autor: Ing. arch. Sabína Scheibenreifová
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
Pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: klubovne, kultúra, variability, interior, interiér, variabilnosť, culture
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Sabína Scheibenreifová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)