20. 9. 2019  18:42 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

AL-HUSSEIN, M. -- ŠIMKOVIČ, V. Beta : cesta do budúcnosti, Aleppo. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Beta : cesta do budúcnosti, Aleppo
Anglický názov: Beta : the pass of tommorow Aleppo
Český názov:
Autor: Ing. arch. Michal Al-Hussein
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Pamätník, Syria, Heritage site, Square, Namestie, Memoriál, Memorial, Aleppo
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Michal Al-Hussein
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)