22. 9. 2019  20:17 Móric
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BUČO, P. -- ŠIMKOVIČ, V. Forest hotel, Plevník. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Forest hotel, Plevník
Anglický názov: Forest hotel, Plevník Slovakia
Český názov:
Autor: Ing. arch. Peter Bučo
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: les, tourism, forest, hotel, architecture, cabins, kabíny, turizmus, architektúra
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Peter Bučo
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)