22. 9. 2019  4:11 Móric
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VESELOVSKÁ, S. -- ŠIMKOVIČ, V. Vivaldi's Four, Banská Bystrica. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Vivaldi's Four, Banská Bystrica
Anglický názov: Vivaldi's Four, Banská Bystrica, Slovakia
Český názov:
Autor: Ing. arch. Soňa Veselovská
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: podzemná architektúra, creativity, kreativita, underground architecture, maskovaná architektúra, Urpín, vyhliadková veža, inspirational hotel, sightseeing tower, Banská Bystrica, inšpiratívny hotel, camouflage architecture
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Soňa Veselovská
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)