19. 10. 2019  16:52 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HANZELOVÁ, T. -- SALCER, I. Interiér hotela Lighthouse. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Interiér hotela Lighthouse
Anglický názov: Interior of the Lighthouse Hotel
Český názov:
Autor: Ing. arch. Tatiana Hanzelová
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.
Pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Interior, Maják, Svetlo, Interiér, Lighthouse, Light, Hotel
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Tatiana Hanzelová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)