17. 10. 2019  14:33 Hedviga
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUSENDOVÁ, S. -- SALCER, I. Interiér športového a wellnessového centra v Piešťanoch. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Interiér športového a wellnessového centra v Piešťanoch
Anglický názov: Interior of sports and wellness center in Piešťany
Český názov:
Autor: Ing. arch. Simona Kusendová
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD.
Pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: wellness centrum, Piešťany, interior, wellness center, interiér, športové centrum, sports center
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Simona Kusendová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)