19. 9. 2019  10:45 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LACKOVÁ, S. -- VINÁRČIKOVÁ, J. Café bar s kníhkupectvom, Bratislava Dúbravka – interiér. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Café bar s kníhkupectvom, Bratislava Dúbravka – interiér
Český názov:
Autor: Ing. arch. Simona Lacková
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kaviareň, kníhkupectvo, bar, bookstore, interior, interiér, cafe
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Simona Lacková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)