24. 10. 2019  7:32 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

POLIAK, D. -- VINÁRČIKOVÁ, J. Komunitné centrum Vígľaš – interiér. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Komunitné centrum Vígľaš – interiér
Anglický názov: Community Center Vígľaš – interior
Český názov:
Autor: Ing. arch. Dušan Poliak
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: community center, cafe, detské centrum, Vígľaš, kaviareň, gallery, komunitné centrum, galéria, children's center
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Dušan Poliak
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)