16. 9. 2019  4:14 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TEPLANOVÁ, B. -- HRONSKÝ, M. Detské centrum, Santa Cruz (Bolívia) - interiér. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Detské centrum, Santa Cruz (Bolívia) - interiér
Anglický názov: Children´s Center, Santa Cruz (Bolivia) - interior
Český názov:
Autor: Ing. arch. Brigita Teplanová
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.
Pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Bolivia, detské centrum, kid´s center, farebnosť, Bolívia, colourful, playful, hravosť
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Brigita Teplanová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)