18. 10. 2019  12:53 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SILVA CAMPOS PIRES, L R. -- VINÁRČIKOVÁ, J. Polyfunkčný bytový dom „BEACH“ - Recife, Brazília – interiér. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Polyfunkčný bytový dom „BEACH“ - Recife, Brazília – interiér
Český názov:
Autor: Ing. arch. arch. Lívia Raquel Silva Campos Pires
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: recife, building, bytový dom, Polyfunkčný, Recife, multifunctional
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. arch. Lívia Raquel Silva Campos Pires
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)