21. 10. 2019  2:37 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MATKOBIŠOVÁ, R. -- HRONSKÝ, M. Kultúrny dom, Neratovice - interiér. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Kultúrny dom, Neratovice - interiér
Anglický názov: Community Center, Neratovice - interior
Český názov:
Autor: Ing. arch. Radka Matkobišová
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.
Pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Interior, Kultúrny dom, Library, Rekonštrukcia, Knižnica, Neratovice., Reconstruction, Átrium, Interiér, Atrium, Community Center
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Radka Matkobišová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)