15. 9. 2019  18:25 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NAĎOVÁ, I. -- HRONSKÝ, M. Adaptácia budovy na nový účel, Bratislava - interiér. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Adaptácia budovy na nový účel, Bratislava - interiér
Anglický názov: Adaptation of building to a new purpose, Bratislava - interior
Český názov:
Autor: Mgr. art. Ing. arch. Ivana Naďová
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.
Pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: ambulancia, reception, čakáreň, medical center, surgery, ambulance, recepcia, medicínske stredisko, medicínske centrum, waiting room
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Mgr. art. Ing. arch. Ivana Naďová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)