15. 9. 2019  7:33 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VESELOVSKÁ, V. -- DANIEL, P. Konverzia administratívnej budovy (M.M.Scheer), Ružomberok - interiér. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Konverzia administratívnej budovy (M.M.Scheer), Ružomberok - interiér
Český názov:
Autor: Ing. arch. Veronika Veselovská
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.
Pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: konverzia, kaviareň, scheer, interior, interiér, coworking, cafe, conversion
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Veronika Veselovská
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)