21. 9. 2019  15:52 Matúš
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VARŠOVÁ, L. -- DANIEL, P. Múzeum TANAP-u, Tatranská Lomnica - interiér. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Múzeum TANAP-u, Tatranská Lomnica - interiér
Anglický názov: Museum of TANAP, Tatranska Lomnica - interior
Český názov:
Autor: Ing. arch. Lenka Varšová
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.
Pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: lomnica, tatry, tanap
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Lenka Varšová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)