18. 9. 2019  11:27 Eugénia
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GREGUŠOVÁ, K. -- PETELEN, I. Vinárske zážitkové centrum, Svätý Jur, spoločenské priestory, interiér. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Vinárske zážitkové centrum, Svätý Jur, spoločenské priestory, interiér
Anglický názov: Wine adventure center, Svätý Jur, social spaces, interior
Český názov:
Autor: Ing. arch. Kristína Gregušová
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
Pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: winery, vinárstvo, drevo, interior, wood, interiér
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Kristína Gregušová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)