17. 10. 2019  17:26 Hedviga
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NAGYOVÁ, K. -- KOČLÍK, D. Adaptácia budovy na nový účel, Bratislava - interiér. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Adaptácia budovy na nový účel, Bratislava - interiér
Anglický názov: Adaptation of building to a new purpose, Bratislava - interior
Český názov:
Autor: Mgr. art. Katarína Nagyová
Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
Pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: industrial design, industriálny dizajn, knižnica, rekonštrukcia, library, reconstruction
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Mgr. art. Katarína Nagyová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)