22. 9. 2019  8:31 Móric
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MOSNÝ, M. -- ZVONEK, M. Redizajn trafostaníc ZSDIS. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Redizajn trafostaníc ZSDIS
Anglický názov: Redesigned of the transformer ZSDIS
Český názov:
Autor: Mgr. art. Martin Mosný
doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: trafostanica, modularita, modularity, substation, redesign, redizajn
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Mgr. art. Martin Mosný
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)