16. 10. 2019  22:05 Vladimíra
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FORGÁČ, J. -- LIPKOVÁ, M. Budúcnosť mobility. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Budúcnosť mobility
Český názov:
Autor: Mgr. art. Ján Forgáč
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: mobility, transport, travelling,, airship, AIR-35, design,, Vzducholoď, preprava, cestovanie,, ecology, environment, universality, comfort, attractiveness, AIR-35, dizajn, mobilita,, ekológia, životné prostredie,univerzálnosť, pohodlie, atraktivita,
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Mgr. art. Ján Forgáč
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)