16. 9. 2019  2:16 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PROTUŠOVÁ, N. -- LIPKOVÁ, M. Adaptabilný úložný systém. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Adaptabilný úložný systém
Anglický názov: Adaptable storage system
Český názov:
Autor: Mgr. art. Nina Protušová
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: personalization, change, zmena, modularita, personalizácia, modularity
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Mgr. art. Nina Protušová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)