22. 9. 2019  1:25 Móric
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PŠENÁKOVÁ, K. -- LIPKOVÁ, M. Dizajn ruka v ruke s remeslom. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Dizajn ruka v ruke s remeslom
Anglický názov: Fusion of design and craft
Český názov:
Autor: Mgr. art. Katarína Pšenáková
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: design, craft, remeslo, dizajn, prirodné pletivá, woven grass
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Mgr. art. Katarína Pšenáková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)