28. 10. 2020  5:16 Dobromila
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry a dizajnu - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ADÁMEK, D. -- BALÁŽ, M. Inšpirujúca mobilita – solárny automobil. Diplomová práca. Bratislava: 2019.

Originálny názov:
Inšpirujúca mobilita – solárny automobil
Anglický názov:
Inspiring mobility – Solar Car
Český názov:
Autor: Mgr. art. Dominik Adámek
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Bratislava
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: jazda, drive, solar, solárna energia, car, panely
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)