15. 9. 2019  16:16 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VÁMOŠ, J. -- BALÁŽ, M. Autentická inšpirácia - sedací interiérový prvok. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Autentická inšpirácia - sedací interiérový prvok
Anglický názov: Authentic inspiration - Sitting interior element
Český názov:
Autor: Mgr. art. János Vámoš
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: sedací vak, beanbag, art, wood, personal growth, vývoj osobnosti, seating furniture,, physical comfort, sedací nábytok, ohýbanie dreva, terapia, duševný komfort
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Mgr. art. János Vámoš
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)