15. 10. 2019  13:10 Terézia
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TELEPOVSKÝ, J. -- BALÁŽ, M. Inšpirujúce bývanie – inteligentný separátor odpadu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Inšpirujúce bývanie – inteligentný separátor odpadu
Anglický názov: Inspiring Living - Intelligent Waste Separator
Český názov:
Autor: Mgr. art. Bc. Ján Telepovský
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: smart waste separator, triedenie, innovation, odpad, inteligentný separátor odpadu, separátor, separation, recycling, sorting, inovácia, inšpirujúce bývanie, inspiring housing, separovanie, container, recyklácia, waste, separator, kôš
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Mgr. art. Bc. Ján Telepovský
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)