23. 9. 2019  7:20 Zdenka
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BARTOŠ, M. -- BALÁŽ, M. Inšpirujúci životný štýl - ústna hygiena. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Inšpirujúci životný štýl - ústna hygiena
Anglický názov: Inspiring lifestyle - Oral hygiene
Český názov:
Autor: Mgr. art. Marek Bartoš
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: ergonomics, ústna hygiena, kefka, brush, egonómia, Oral hygiene
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Mgr. art. Marek Bartoš
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)