27. 10. 2020  8:23 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry a dizajnu - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BARTOŠ, M. -- BALÁŽ, M. Inšpirujúci životný štýl - ústna hygiena. Diplomová práca. Bratislava: 2019.

Originálny názov:
Inšpirujúci životný štýl - ústna hygiena
Anglický názov:
Inspiring lifestyle - Oral hygiene
Český názov:
Autor:
Mgr. art. Marek Bartoš
Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.
Pracovisko:
Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Bratislava
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: ergonomics, ústna hygiena, kefka, brush, egonómia, Oral hygiene
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Mgr. art. Marek Bartoš
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)