14. 10. 2019  15:16 Boris
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KSIAŽEKOVÁ, V. -- HRAŠKOVÁ, N. Modrý kameň - pamiatková obnova hradu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Modrý kameň - pamiatková obnova hradu
Anglický názov: Modrý Kameň - conservation and restoration of the castle
Český názov:
Autor: Ing. arch. Veronika Ksiažeková
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD.
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: castle, pamiatková obnova, stredovek, novotvar, monument restoration, Middle Ages
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Veronika Ksiažeková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)