16. 9. 2019  4:03 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAGA, K. -- PUTROVÁ, E. Krajinný priestor Vyšné Hágy. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Krajinný priestor Vyšné Hágy
Anglický názov: Landscape area Vyšné Hágy
Český názov:
Autor: Ing. arch. Katalin Maga
Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: climatotherapy, klimatická liečba, vysokohorské prostredie, recreational forest, Vysoké Tatry, spa parks, kúpeľný park, rekreačný les, alpine environment, Hight Tatras
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Katalin Maga
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)