22. 10. 2019  19:15 Sergej
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NAGY, K. -- PUTROVÁ, E. Krajinný priestor Tatranská Polianka. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Krajinný priestor Tatranská Polianka
Anglický názov: Landscape area Tatranská Polianka
Český názov:
Autor: Ing. arch. Krisztina Nagy
Ing. arch. Eva Putrová, CSc.
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: coherent forest stand, verejný priestor, tourism, kúpeľná liečba, spa treatment, public space, funcionality, recreational forest, greenery of habitation, civic amenities, sídelná zeleň, rekreácia, turizmus, súvislý lesný porast, rekreačný les, funkčnosť, Tatranská Polianka, občianska vybavenosť, recreation
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Krisztina Nagy
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)