17. 10. 2019  18:03 Hedviga
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠTEFANIAKOVÁ, T. -- SCHLEICHER, A. Objekt vybavenosti, Zimný prístav, Bratislava. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Objekt vybavenosti, Zimný prístav, Bratislava
Český názov:
Autor: Ing. arch. Terézia Štefaniaková
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: centrum, kultúra, music, hudba, centre, culture
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Terézia Štefaniaková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)