21. 9. 2019  2:32 Matúš
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JUHÁSOVÁ, D. -- SOPIROVÁ, A. Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica - koncepcia rozvoja. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica - koncepcia rozvoja
Anglický názov: Bratislava City Záhorská Bystrica - Concept of Development
Český názov:
Autor: Ing. arch. Diana Juhásová
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: history, rozvoj, urbanizmus, development, história, urbanism
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Diana Juhásová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)