21. 9. 2019  1:13 Matúš
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠTRBÍKOVÁ, D. -- VITKOVÁ, Ľ. Revitalizácia verejných priestorov obce Tomášovce. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Revitalizácia verejných priestorov obce Tomášovce
Anglický názov: Revitalization of the public spaces of Tomášovce village
Český názov:
Autor: Ing. arch. Dominika Štrbíková
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: krajina, verejný priestor, regionálny rozvoj, public space, urban development, landscape
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Dominika Štrbíková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)