19. 10. 2019  14:32 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KULIFAJ, I. -- UHRÍK, M. Reagujúca architektúra. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Reagujúca architektúra
Anglický názov: Architecture that Reacts
Český názov:
Autor: Ing. arch. Ivan Kulifaj
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD.
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Iron curtain, železná opona, múzeum, Museum, Architecture, architektúra
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Ivan Kulifaj
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)