19. 9. 2019  12:55 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VACHUNA, L. -- BAŠOVÁ, S. Transformácia areálu Bratislava - Dimitrovka. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Transformácia areálu Bratislava - Dimitrovka
Anglický názov: Transformation of the Bratislava - Dimitrovka area
Český názov:
Autor: Ing. arch. Lukáš Vachuna
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Dimitrovka, square, namestie, park
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Lukáš Vachuna
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)