19. 10. 2019  7:35 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HORVÁTH, M. -- BÁTOR, J. Kostol s pastoračným centrom, Bratislava. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Kostol s pastoračným centrom, Bratislava
Anglický názov: Church with Pastoral Centre, Bratislava
Český názov:
Autor: Ing. arch. Matej Horváth
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: sacral architecture, pastoral centre, church, kostol, pastoračné centrum, sakrálna architektúra
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Matej Horváth
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)