16. 9. 2019  4:19 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JURÁŠKOVÁ, P. -- BÁTOR, J. Nová hlavná železničná stanica, Bratislava. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Nová hlavná železničná stanica, Bratislava
Anglický názov: New central railway station, Bratislaca
Český názov:
Autor: Ing. arch. Patrícia Jurášková
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: sports field, railway station, športoviská, železničná stanica, Pálenisko
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Patrícia Jurášková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)