19. 9. 2019  6:08 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MANDINCOVÁ, V. -- ŠÍP, L. Nová škola Lošbates. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Nová škola Lošbates
Anglický názov: New School Lošbates
Český názov:
Autor: Ing. arch. Veronika Mandincová
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: education, drevo, vzdelávanie, wood, základná škola, school
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Veronika Mandincová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)