16. 9. 2019  22:32 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BÁRTFAYOVÁ, A. -- LIPKOVÁ, M. Modulárny úložný systém. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Modulárny úložný systém
Anglický názov: Modular storage system
Český názov:
Autor: Mgr. art. Adriána Bártfayová
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Pracovisko: Ústav dizajnu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: personalisation, pracovný priestor, organizácia, organisation, work place, modularita, personalizácia, modularity, storage system, home office, nomad office, mobilný pracovný priestor, práca z domu, úložný systém
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Mgr. art. Adriána Bártfayová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)