16. 9. 2019  4:02 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LUKÁČOVÁ, M. -- TÓTHOVÁ, Z. Biznis hotel****, mestský polyfunkčný komplex Harbour City – Bratislava, Ružinov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Biznis hotel****, mestský polyfunkčný komplex Harbour City – Bratislava, Ružinov
Anglický názov: Business Hotel****, multifunctional residential complex, Harbour City – Bratislava, Ružinov
Český názov:
Autor: Ing. arch. Miroslava Lukáčová
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: polyfunkčný obytný komplex, multifunctional residential complex, harbour city, biznis hotel, harbor city, business hotel
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Miroslava Lukáčová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)