22. 10. 2019  23:34 Sergej
Akademický informační systém

Fakulta architektúry - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BERTÓKOVÁ, S. -- TÓTHOVÁ, Z. Mestský polyfunkčný komplex Harbour City – Bratislava, Ružinov. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Mestský polyfunkčný komplex Harbour City – Bratislava, Ružinov
Anglický název: Multifunctional residential complex Harbour City – Bratislava, Ružinov
Český název:
Autor: Ing. arch. Simona Bertóková
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Pracoviště: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: polyfunkčný bytový dom, obytný komplex, multifunctional residential house, residential complex, residential area, Harbour City, obytná zóna
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Simona Bertóková
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)