16. 9. 2019  14:32 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RUMPELOVÁ, K. -- VRÁBLOVÁ, E. Polyfunkčný bytový komplex v Petržalke. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Polyfunkčný bytový komplex v Petržalke
Anglický názov: Multifunctional apartment complex in Petržalka
Český názov:
Autor: Ing. arch. Katarína Rumpelová
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: polyfunctional apartment complex, polyfunkčný bytový komplex, Petržalka, bytový dom, residential building
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Katarína Rumpelová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)