19. 10. 2019  7:25 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MIZIOVÁ, S. -- VRÁBLOVÁ, E. Polyfunkčný bytový komplex v Petržalke. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Polyfunkčný bytový komplex v Petržalke
Anglický názov: Multifunctional apartment complex in Petržalka
Český názov:
Autor: Ing. arch. Silvia Miziová
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: polyfunkčný komplex, civic amenities, resident, bývanie, občianska vybavenosť, multifunctional complex
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Silvia Miziová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)