23. 9. 2019  6:43 Zdenka
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SMOLKOVÁ, A. -- CZAFÍK, M. Polyfunkčný obytný komplex, Bratislava - Petržalka. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Polyfunkčný obytný komplex, Bratislava - Petržalka
Anglický názov: Multifunctional Residential Complex, Bratislava - Petržalka
Český názov:
Autor: Ing. arch. Adriána Smolková
Ing. arch. Michal Czafík, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: centrum, rest, civic facilities, administration, administratíva, multifunctional building, bytový komplex, center, oddych, polyfunkčný objekt, residential complex, permanent housing, trvalé bývanie, občianska vybavenosť
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Adriána Smolková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)