21. 10. 2019  22:40 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČERVEŇAKOVÁ, S. -- ŠPAČEK, R. Smart city Lamač. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Smart city Lamač
Anglický názov: Smart city Lamač
Český názov:
Autor: Ing. arch. Silvia Červeňaková
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
Pracovisko: Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: city, smart, komunita, housing, bývanie, inteligentný
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Silvia Červeňaková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)