16. 10. 2019  21:54 Vladimíra
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TUŽINSKÝ, P. -- PUŠKÁR, B. Dream Tower, Praha, Nové Butovice. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Dream Tower, Praha, Nové Butovice
Anglický názov: Dream Tower, Praha, Nové Butovice
Český názov:
Autor: Ing. arch. Pavol Tužinský
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: High-rise building, Výšková budova, Prague, Praha 13, Praha, Housing, Polyfunkcia, Multifunction, Prague 13, Bývanie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Pavol Tužinský
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)