23. 9. 2019  8:49 Zdenka
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MADUDOVÁ, S. -- NAHÁLKA, P. Múzeum Liptovská Mara. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Múzeum Liptovská Mara
Anglický názov: Liptovská Mara Museum
Český názov:
Autor: Ing. arch. Slavomíra Madudová
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: monument, Liptovska Mara, symbol, museum, Liptovská Mara, Múzeum
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Slavomíra Madudová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)