18. 9. 2019  9:41 Eugénia
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FUCHSOVÁ, B. -- KOSNÁČ, P. Mestský polyfunkčný komplex Harbour City – Bratislava, Ružinov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Mestský polyfunkčný komplex Harbour City – Bratislava, Ružinov
Anglický názov: Multifunctional residential complex Harbour City – Bratislava, Ružinov
Český názov:
Autor: Ing. arch. Barbora Fuchsová
Ing. arch. Pavel Kosnáč
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: polyfunkčný obytný komplex, industriálny charakter, multifunctional residential complex, winter harbour, industrial charakter, zimný prístav
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Barbora Fuchsová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)