15. 10. 2019  14:20 Terézia
Akademický informačný systém

Fakulta architektúry - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NACKOVÁ, N. -- KOSNÁČ, P. Mestský polyfunkčný komplex Harbour City – Bratislava, Ružinov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Mestský polyfunkčný komplex Harbour City – Bratislava, Ružinov
Anglický názov: Multifunctional residential complex Harbour City – Bratislava, Ružinov
Český názov:
Autor: Ing. arch. Nikola Nacková
Ing. arch. Pavel Kosnáč
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: industriálne územie, polyfunctional complex, prístav, polyfunkčný komplex, harbour, industrial territory
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. arch. Nikola Nacková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)